FAQ

Často se nás ptáte na tyto otázky.
Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali?
Nemáme co skrývat, napište nám.

S kým půjdete do koalice?

1 / 15

Budeme hledat partnera s programovou shodou. Jelikož program ještě neprezentovaly všechny strany, nemůžeme kompetentně odpovědět. Komunální politika by měla být o praktických řešeních, která se na každodenní bázi dotýkají občanů.

S kým do koalice určitě nepůjdete?

2 / 15

S SPD a KSČM.

Jak se vymezujete vůči ostatním politickým uskupení?

3 / 15

Nejsme politická strana, na předních místech kandidátky máme lidi, kteří jsou velmi úspěšní ve svých povoláních, nepotřebují si tedy budovat další kariéru.

V čem jste jiní než ProOlomouc?

4 / 15

Naši kandidáti jsou manažersky zkušení lidé, kteří přinášejí konstruktivní řešení.

V čem jste jiní než ANO?

5 / 15

O názorech v hnutí spOLečně hlasujeme, řešení a finální postoje přicházejí odspodu, na rozdíl od celostátního subjektu ANO, které určuje názor shora a místní kandidáti jsou hlasovací mašinou.

V případě že se dostanete do Rady města, budete dosazovat své kontakty do městských firem?

6 / 15

Ano, je to součástí pravomocí daných zákonem, které strany, jež se do zastupitelstva dostaly, získají. Do dozorčích rad budeme hledat odborníky na danou problematiku.

Plánujete z Olomouc má na víc! udělat mobilní aplikaci?

7 / 15

Zatím se jedná o webovou aplikaci, určitě máme v plánu ji dále rožšiřovat a vylepšovat. Jednou z možných alternativ je vývoj mobilní aplikace.

Myšlenka aplikace Olomouc má na víc! se mi líbí. Nejsem ale technicky zdatný, mohu moje podněty zaslat jinak?

8 / 15

Samozřejmě, aplikace jako taková je jen nástroj - sběrnice informací. Svá přání můžete našim kandidátům předat také formou vyplnění jednoduchého formuláře. Připravujeme také soupis míst, na která umístíme sběrné schránky pro přání Olomoučanů.

Čím se liší aplikace Olomouc má na víc! od ostatních? Proč jste ji vyvíjeli?

9 / 15

Lokalizovat a vyhodnotit problém je jedna věc, ale demokraticky a spravedlivě přání třídit je věc druhá. Naše aplikace využívá systém 5 hlasů, který umožňuje všem lidem lépe vyjádřit svůj názor a společně najít konsenzus. Aplikace má moderátorský tým, který se stará o patřičný dialog s uživatelem. Její funkcionalitu si přejeme nadále rozšiřovat.

Jaký je postoj hnutí spOLečně k Šantovka Tower?

10 / 15

Nesouhlasíme se stavbou Šantovka Tower. Jedná se o necitlivý návrh ničící po staletí budované historické panorama městského centra. Výškové budovy nejsou v dnešní době nic mimořádného, staví se téměř všude. Buďme osvícení a chraňme pro město její výjimečnou, ale také křehkou siluetu.

Neopakujme chyby jiných měst a iniciujme vznik funkce hlavního architekta – skutečnou osobnost v oboru, která bude politikům adekvátní oporou a konzultantem. Osobnost, jejíž slovo, společně s komisí pro architekturu, bude mít takovou váhu, že nebude možné, aby se do budoucna o podobně zásadních věcech rozhodovalo politicky, ale odborně.

Je Robert Runták opravdu exekutorem?

11 / 15

Robert Runták exekutorem není a nikdy jím nebyl, nemá ani potřebnou kvalifikaci. Je pouze zaměstnancem Exekutorského úřadu Přerov na manažerské pozici.

Stanislav Flek je spolumajitelem velké zahradnické firmy, nebude ve střetu zájmů, když jste pro více zeleně ve městě?

12 / 15

Stanislav Flek se několikrát veřejně vyjádřil, že se v případě jeho zvolení do Rady města jeho firma nebude účastnit žádných výběrových řízení města Olomouce. Zároveň je důležité si uvědomit, že firma, kterou Stanislav Flek spoluvlastní, neprodává stromy městům a obcím, ale realizačním firmám, které stromy vysazují.

Kde plánujete vzít peníze na všechny změny, které chcete realizovat?

13 / 15

Podrobně jsme prozkoumali rozpočet města a nalezli jsme několik příkladů neefektivního hospodaření. Zatím jsme takto dokázali v rozpočtu ušetřit 64 milionů Kč. Jednotlivé položky rozpočtu budeme podrobně analyzovat s cílem najít úspory v hodnotě 100 milionů Kč.

Nevěřím, že se na radnici, které vládne dvacet let stejná struktura, něco změní. Jakým způsobem hodláte dosáhnout prosazení svých vizí?

14 / 15

Prosadit naše plány nebude jednoduché. Aby se to povedlo, je potřeba zajistit dvě věci:
1) vyměnit zkostnatělé politiky a úředníky. Proto chceme po volbách vytvořit silnou Radu města, která bude mít odvahu ke změnám v zavedené struktuře vedení města.
2) efektivní hospodaření s rozpočtem města - první analýza nakládání s městskými penězi nám odkryla nesmyslné mezery v rozpočtu. Nalezli jsme tak rezervy v hodnotě 64 milionů Kč. Naším cílem je v rozpočtu najít 100 milionů Kč, které využijeme k realizaci našich vizí.

Co tu vlastně chcete měnit? Vždyť se podívejte, jak se Olomouc za posledních dvacet let změnila k lepšímu.

15 / 15

Je pravda, že Olomouc udělala velký pokrok, i průzkumy ukazují, že je 9 z 10 Olomoučanů s životem ve městě spokojeno. Ovšem detailnější rozbor směrování města, jeho řízení a nakládání s rozpočtem rozkrývá velké rezervy a rizika. Vidíme velký potenciál v zapojení občanů města do jeho rozvoje, máme vizi moderního soběstačného města na úrovni evropských metropolí jako je např. Ženeva. Aby se Olomouc mohla takovým městem stát, je nutné zpřetrhat protekční klientelistické vazby mezi podnikateli a politiky, kteří na radnici sedí už desítky let, a dát prostor zkušeným odborníkům s praxí.