Blog 3. 11. 2020

Doprava v Hejčíně s důrazem na křižovatku U Anči

Křižovatka U Anči v Hejčíně

Jak známo, křižovatka U Anči v Hejčíně je jednou z nejkritičtějších v Olomouci /pokud ne přímo tou nejkritičtější/. Kromě velké frekvence automobilů a autobusů, situaci komplikuje bezprostřední blízkost železničního přejezdu. Vážný stav dokreslují velmi časté každodenní situace, kdy řidiči z vedlejších silnic čekají na „dobráka“ na hlavní, který je ohleduplně pustí. Podobně je to i s řidiči autobusů, kteří se mnohdy dočkají až v okamžiku, kdy je pustí kolega z jiného autobusu na hlavní. O nedostatečných parametrech křižovatky zase svědčí manévry autobusů, které, aby se vytočily, tak musí automobily na vedlejších couvat a udělat jim tak potřebné místo. Za těmi auty, které chtějí couvat, však už povětšinou stojí auta další, takže než všichni zainteresovaní pochopí, co se děje a co se od nich očekává, nějakou chvíli to trvá. Samozřejmě část viny na neutěšené situaci nesou bezohlední řidiči, které sjezd z kopce Erenburgovy ulice láká k překračování povolené rychlosti a na železniční přejezd se mnohdy řítí rychlostí 80 km/hodinu i více a hlupáci, kterým stojí za to, vyčerpat mezi dvěma železničními přejezdy /od křižovatky směr Řepčín/, vzdálenými od sebe cca 400m, všechny rychlostní stupně, které jejich vůz má k dispozici. Nicméně hlavní vinu na této situaci má neustálý nárůst dopravy a některá opatření posledních let, která do tohoto místa svádějí stále více automobilů /především uzavření Foerstrovy ulice pro nákladní dopravu a neřešení propojení mezi kruhovou křižovatkou u Globusu směrem k Moravským železárnám/. No a pochopitelně především dlouhodobá neochota dřívějších politických garnitur města a kraje tuto situaci jakkoli řešit.

K výraznému zhoršení situace v této oblasti dojde ve druhé polovině příštího roku, kdy má být dokončena výstavba /min. její významná část/ cca 180 bytů v jižní části bývalého VOZ – „byty Šibeník“ a od září má dojít k otevření Waldorfské školy – ta bude mít svou bezprostřední blízkostí u křižovatky naprosto fatální dopad na navýšení dopravy. Kapacita tohoto školského zařízení je plánovaná na 100 předškoláků a dalších 360 žáků základní a střední školy! Vzhledem k tomuto složení /převaha nejmladších dětí/ a skutečnosti, že se do této školy budou sjíždět žáci z celého regionu a tedy převážná většina automobily, musí každému znalému dojít, že doprava zde musí min. mezi 7. a 8. hodinou ranní kolabovat, neboť míru „mamataxi“ lze za těchto okolností předpokládat mimořádně vysokou. A to počítejme se zástavbou východní části bývalého areálu VOZ, kde se, především bytová výstavba nezanedbatelného rozsahu /min. stejného jako v jižní části, ale spíše ještě větší/ a s předpokládanou dvojicí výjezdů na ulici Erenburgovu, už rovněž projektuje.

A aby to nebylo málo - může to ještě vůbec někomu, po výše uvedeném tak připadat…, přišlo vedení města před nedávnem s myšlenkou, vybudovat na místě bývalé Přírodovědecké fakulty UP, pobočku Magistrátu, konkrétně agendu řidičů, která je v současné době na Vejdovského, v objektu Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Tzn. objekt pro cca 60 úředníků, ale raději s rezervou, tudíž předpokládaná kapacita pro 100 osob. Jaký je pohyb občanů na tomto odboru, to asi každý zažil na vlastní kůži a tedy dokáže odhadnout, že na dopravě by se to opět nezanedbatelně a negativně projevilo.

Vzhledem k výše uvedenému je zcela jasné, že místo pro objekt agendy řidičů je nutné hledat jinde a to i za předpokladu, že pozemek na Tomkové by se jevil pro její výstavbu jako nejvhodnější. Nechci, aby to působilo jako ono Mňágovské: „…hrejte si kde chcete, ale tady ne“!, nicméně vzhledem k současné dopravní zátěži v této části města, očekávanému rapidnímu nárůstu v průběhu příštího roku, je jakýkoli další objekt, který do těchto míst přivede nějakou dopravu, naprosto nemyslitelný, minimálně do doby, než se koncepčně vyřeší stávající automobilová doprava v okolí. Tím samozřejmě nemůže být přesun dopravy z ulice Na trati na druhou stranu železnice, jak je navrženo v územní studii ateliéru A2 architekti z roku 2011. Je to jistě rozumné a dává to smysl, nicméně je to řešení spíše „kosmetické“. Systémovým řešením mám na mysli odklonění části dopravy jinam – osobně vidím jako jedinou smysluplnou variantu, realizaci pátého ramene kruhové křižovatky u Globusu, čímž by došlo k odklonu aut, jedoucích do Horky či Skrbně a částečně i Chomoutova a Řepčína. Pokud by tomu musela předcházet světelná křižovatka u ASKA, která by vedla ke Globusu a tím by velkému kruháči odlehčila, pak i toto. Pokud nebudou tato nebo podobně razantní, ale především účinná a systémová dopravní opatření provedena, není možné, byť jen uvažovat o dalším dopravním zatížení této lokality a to, že je vedení města ve velmi složité situaci, ať už pod časovým tlakem /nutnost vyklizení objektu na Vejdovského/, finanční /prázdná městská i krajská kasa/, nutnost řešení setrvání či opuštění objektu NAMIRO z důvodu krajně nevýhodné smlouvy pro město, či s ohledem na nedostatek možných vlastních pozemků, kdy spousta jich byla prodána a mnohdy ne zrovna výhodně pro prodávajícího, je sice smutné, ale to nemůže být argument pro „obětování“ této části Hejčína. Za výše popisovaný stav mohou především jejich političtí předchůdci, z nichž ostatně někteří jsou i nyní součástí politického vedení města a vrací se jim tak jako bumerang jejich předešlé konání a vzhledem k vyčerpání všech možností se tak ocitají v patové situaci. Konkrétní řešení za ně nebudu hledat, ale jedno vím jistě. Už příští rok se doprava v této lokalitě dramaticky zhorší, a proto je nutné hledat místo pro objekt, kam by se přestěhovali úředníci z Vejdovského, někde jinde!

 

Pozn.: osobně jezdím celoročně na kole, manželka a děti MHD či vlakem, auto používáme cca 1x týdně a tedy dopravně zatěžujeme zmiňovanou lokalitu naprosto zanedbatelně.