Blog 3. 11. 2020

Doprava v Hejčíně s důrazem na křižovatku U Anči

Křižovatka U Anči v Hejčíně

Jak známo, křižovatka U Anči v Hejčíně je jednou z nejkritičtějších v Olomouci /pokud ne přímo tou nejkritičtější/. Kromě velké frekvence automobilů a autobusů, situaci komplikuje bezprostřední blízkost železničního přejezdu. Vážný stav dokreslují velmi časté každodenní situace, kdy řidiči z vedlejších silnic čekají na „dobráka“ na hlavní, který je ohleduplně pustí. Podobně je to i s řidiči autobusů, kteří se mnohdy dočkají až v okamžiku, kdy je pustí kolega z jiného autobusu na hlavní. O nedostatečných parametrech křižovatky zase svědčí manévry autobusů, které, aby se vytočily, tak musí automobily na vedlejších couvat a udělat jim tak potřebné místo. Za těmi auty, které chtějí couvat, však už povětšinou stojí auta další, takže než všichni zainteresovaní pochopí, co se děje a co se od nich očekává, nějakou chvíli to trvá. Samozřejmě část viny na neutěšené situaci nesou bezohlední řidiči, které sjezd z kopce Erenburgovy ulice láká k překračování povolené rychlosti a na železniční přejezd se mnohdy řítí rychlostí 80 km/hodinu i více a hlupáci, kterým stojí za to, vyčerpat mezi dvěma železničními přejezdy /od křižovatky směr Řepčín/, vzdálenými od sebe cca 400m, všechny rychlostní stupně, které jejich vůz má k dispozici. Nicméně hlavní vinu na této situaci má neustálý nárůst dopravy a některá opatření posledních let, která do tohoto místa svádějí stále více automobilů /především uzavření Foerstrovy ulice pro nákladní dopravu a neřešení propojení mezi kruhovou křižovatkou u Globusu směrem k Moravským železárnám/. No a pochopitelně především dlouhodobá neochota dřívějších politických garnitur města a kraje tuto situaci jakkoli řešit.

K výraznému zhoršení situace v této oblasti dojde ve druhé polovině příštího roku, kdy má být dokončena výstavba /min. její významná část/ cca 180 bytů v jižní části bývalého VOZ – „byty Šibeník“ a od září má dojít k otevření Waldorfské školy – ta bude mít svou bezprostřední blízkostí u křižovatky naprosto fatální dopad na navýšení dopravy. Kapacita tohoto školského zařízení je plánovaná na 100 předškoláků a dalších 360 žáků základní a střední školy! Vzhledem k tomuto složení /převaha nejmladších dětí/ a skutečnosti, že se do této školy budou sjíždět žáci z celého regionu a tedy převážná většina automobily, musí každému znalému dojít, že doprava zde musí min. mezi 7. a 8. hodinou ranní kolabovat, neboť míru „mamataxi“ lze za těchto okolností předpokládat mimořádně vysokou. A to počítejme se zástavbou východní části bývalého areálu VOZ, kde se, především bytová výstavba nezanedbatelného rozsahu /min. stejného jako v jižní části, ale spíše ještě větší/ a s předpokládanou dvojicí výjezdů na ulici Erenburgovu, už rovněž projektuje.

A aby to nebylo málo - může to ještě vůbec někomu, po výše uvedeném tak připadat…, přišlo vedení města před nedávnem s myšlenkou, vybudovat na místě bývalé Přírodovědecké fakulty UP, pobočku Magistrátu, konkrétně agendu řidičů, která je v současné době na Vejdovského, v objektu Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Tzn. objekt pro cca 60 úředníků, ale raději s rezervou, tudíž předpokládaná kapacita pro 100 osob. Jaký je pohyb občanů na tomto odboru, to asi každý zažil na vlastní kůži a tedy dokáže odhadnout, že na dopravě by se to opět nezanedbatelně a negativně projevilo.

Vzhledem k výše uvedenému je zcela jasné, že místo pro objekt agendy řidičů je nutné hledat jinde a to i za předpokladu, že pozemek na Tomkové by se jevil pro její výstavbu jako nejvhodnější. Nechci, aby to působilo jako ono Mňágovské: „…hrejte si kde chcete, ale tady ne“!, nicméně vzhledem k současné dopravní zátěži v této části města, očekávanému rapidnímu nárůstu v průběhu příštího roku, je jakýkoli další objekt, který do těchto míst přivede nějakou dopravu, naprosto nemyslitelný, minimálně do doby, než se koncepčně vyřeší stávající automobilová doprava v okolí. Tím samozřejmě nemůže být přesun dopravy z ulice Na trati na druhou stranu železnice, jak je navrženo v územní studii ateliéru A2 architekti z roku 2011. Je to jistě rozumné a dává to smysl, nicméně je to řešení spíše „kosmetické“. Systémovým řešením mám na mysli odklonění části dopravy jinam – osobně vidím jako jedinou smysluplnou variantu, realizaci pátého ramene kruhové křižovatky u Globusu, čímž by došlo k odklonu aut, jedoucích do Horky či Skrbně a částečně i Chomoutova a Řepčína. Pokud by tomu musela předcházet světelná křižovatka u ASKA, která by vedla ke Globusu a tím by velkému kruháči odlehčila, pak i toto. Pokud nebudou tato nebo podobně razantní, ale především účinná a systémová dopravní opatření provedena, není možné, byť jen uvažovat o dalším dopravním zatížení této lokality a to, že je vedení města ve velmi složité situaci, ať už pod časovým tlakem /nutnost vyklizení objektu na Vejdovského/, finanční /prázdná městská i krajská kasa/, nutnost řešení setrvání či opuštění objektu NAMIRO z důvodu krajně nevýhodné smlouvy pro město, či s ohledem na nedostatek možných vlastních pozemků, kdy spousta jich byla prodána a mnohdy ne zrovna výhodně pro prodávajícího, je sice smutné, ale to nemůže být argument pro „obětování“ této části Hejčína. Za výše popisovaný stav mohou především jejich političtí předchůdci, z nichž ostatně někteří jsou i nyní součástí politického vedení města a vrací se jim tak jako bumerang jejich předešlé konání a vzhledem k vyčerpání všech možností se tak ocitají v patové situaci. Konkrétní řešení za ně nebudu hledat, ale jedno vím jistě. Už příští rok se doprava v této lokalitě dramaticky zhorší, a proto je nutné hledat místo pro objekt, kam by se přestěhovali úředníci z Vejdovského, někde jinde!

 

Pozn.: osobně jezdím celoročně na kole, manželka a děti MHD či vlakem, auto používáme cca 1x týdně a tedy dopravně zatěžujeme zmiňovanou lokalitu naprosto zanedbatelně.

Na tomto webu používáme soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Můžete však kliknout na „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas.

Ve vašem prohlížeči ukládají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu. Používáme také soubory cookie třetích stran.