Blog 22. 10. 2020

Mladé stromořadí v Nedvědově ulici opraveno!

Na základě podnětu od občana města Olomouce jsme byli upozorněni na zdevastované stromořadí v Nedvědově ulici v městské části Povel. Zdejší okrasné jabloně a hlohy trpěly a chátraly. Celá situace nás opravdu velmi mrzela, a tak jsme se rozhodli ji v rámci možností řešit.

Na začátku týdne se o opravu stromořadí postarala Výstaviště Flora Olomouc a to i s přispěním předsedy dozorčí rady Stanislavem Flekem. Uschlé kusy byly odstraněny a zbývajícím stromům byly nainstalovány nové opěry. Při kontrole tamního podloží zahradníci zjistili, že pod stromy je velmi špatná půda, a tak pořádně nemůžou zapustit své kořeny. O dalším postupu bude v blízkých dnech jednat Výstaviště Flora Olomouc a Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.

Na srovnání stavu stromů před a po zásahu odborníků se můžete podívat v naší galerii.

Děkujeme občanům města za jejich podněty a za to, že jim jejich okolí není lhostejné. 

Zeleň tam, kde lidé žijí. 🌳💜