Blog 18. 5. 2023

Ohlasy z KMČ – Olomouc-západ: „Komise městské části má reálný vliv na mnohé události v oblasti, která pod ni spadá", říká Tomáš Černocký

Jak se ti pracuje ve tvé KMČ?

V KMČ se mi pracuje dobře. I proto jsem stál o to, být jejím členem v dalším volebním období, nyní již druhém, byť došlo k určitému personálnímu obměnění. Cíl všech členů se však nezměnil, a to je kvalitnější žití v místě, kde reálně žijeme a možnost věci měnit a zlepšovat.

Minulé období mi v mnoha případech ukázalo, že když se lidé spojí za jeden cíl a táhnout společně za pomyslný provaz dosáhnou velké věci, a to i když stojí proti mnohem zdánlivě silnějšímu subjektu. To však platí ve všech oblastech života.

Chodíš i na schůze jiných KMČ?

Doposud nebyla potřeba se účastnit schůze jiné KMČ ani jsem nebyl přizván. V případě že by to bylo nutné, například v souvislosti s projektem či změnou území, které zasahuje také do sousední KMČ, určitě jsem připraven tuto součinnost poskytnout.
 

Cítíš posun ve fungování KMČ?

Vždycky je co zlepšovat. Cítím hlavně posun, byť tam jsou stále velké rezervy, v komunikaci města v podobě magistrátu směrem ke KMČ. Mnohdy se stávalo, že informace jsme dostávali pozdě a již jsme nebyli schopni do dané problematiky efektivně vstoupit. Aktuálně se snažíme nastavit model, ve kterém by byly KMČ včas informovány o zásadních stavebních projektech v lokalitě, kterou „obhospodařují“. Jelikož však KMČ nemá právní subjektivitu, je to spíše o interních procesech v rámci magistrátu města Olomouc.

Určitě bych i rád zmínil, že si v případě citlivějších či zásadnějších projektů, které utváří veřejný prostor nebo by svým charakterem zásadně promluvily do veřejného prostoru, žádají jednotlivé dotčené odbory stanoviska KMČ a do velké míry dbají na jejich postoje, protože ty mnohdy reprezentují i postoje veřejnosti. Veřejnost má na každé jednání KMČ přístup a je vždy vítána s podnětnými myšlenkami a nápady.

V čem vidíš největší přínos KMČ pro fungování městské části?

Zde bych odkázal na předchozí odpověď. KMČ jako poradní orgán a prvotní orgán pro styk z veřejností má reálný vliv na mnohé události v oblasti, která pod ni spadá, a proto bych rád doporučil našim občanům, aby se se svými podněty, připomínkami či nápady na zlepšení na svou KMČ obrátili.

Z čeho máš v rámci fungování tvé KMČ největší radost/co se Vám v poslední době povedlo?

Určitě to bylo v minulém volebním období zastavení projektu tzv. Vysokoškolských kolejí na ulici Kašparova. Tento projekt by nenávratně poškodil lokalitu kolem ulice Wellnerova a Kašparova, která je rezidenční vilovou čtvrtí. Objemem výstavby, kapacitou jak ubytovací, tak dopravní tento projekt vůbec nezapadal do daného území.

Rád bych v tomto případě vyzdvihnul i spolupráci s komisí pro architekturu, s dotčenými odbory a právě i s občany, kdy jsme se sdružili do takové místní občanské skupiny a díky naší aktivitě společně dosáhli zastavení tohoto projektu.

 

Na tomto webu používáme soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Můžete však kliknout na „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas.

Ve vašem prohlížeči ukládají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu. Používáme také soubory cookie třetích stran.