Blog 24. 8. 2021

Podporujeme zachování zeleně v oblasti podél ulice Na trati

Podporujeme zachování zeleně v oblasti podél ulice Na trati

Ve středu 18. srpna jsme se setkali s paní Dagmar Beníkovou, která vystupuje jako předsedkyně spolku Zahrádky Hejčín. Spolek usiluje o to, aby v oblasti podél olomoucké ulice Na trati byla zachována stávající zahrádkářská kolonie. Současný vlastník pozemků Správa železniční a dopravní cesty se totiž rozhodl pozemky prodat. Zahrádkáři a obyvatelé přilehlých ulic se obávají, že by pozemky mohl koupit developerský subjekt a realizovat zde na současných zelených plochách stavby pro hromadné bydlení. V našem hnutí dlouhodobě klademe velký důraz na udržování kvality života ve městě, v čemž městská zeleň hraje i s ohledem na klimatické změny zásadní roli. Jsme si vědomi skutečnosti, že každé město se musí rozvíjet a správnou cestou je jeho zahušťování, nikoli rozrůstání do šířky na úkor úrodné půdy, lesů nebo luk. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že takové zahušťování musí primárně probíhat na brownfieldech a obdobných typech území. Zelené plochy jsou pro kvalitní život ve městě naprosto nezbytné. Jejich přínos budeme v následujících letech oceňovat stále častěji.

Naše hnutí podporuje zachování zeleně v této lokalitě. Domníváme se, že nejde o místo vhodně pro nový developerský projekt. Budeme apelovat i na ostatní politické strany, aby zaujaly obdobný postoj. Pokud existuje alespoň teoretická šance na odkup pozemků městem za přijatelných finančních podmínek, budeme usilovat o to, aby se město o takový odkup ještě pokusilo. Zeleň do této lokality totiž patří.

Zeleň tam, kde lidí žijí!