Blog 17. 3. 2024

„Role odborných komisí posílila a Rada města bere jejich rozhodnutí vážně. Uvědomujeme si potřeby jednotlivých skupin obyvatel a kulturu podporujeme napříč spektrem“, říká předseda kulturní komise Robert Runták

Zdroj: telegraph.cz


Předsedou kulturní komise jsem již druhé volební období. V druhém volebním období však prošla komise drobnou transformací a sloučením s komisí pro cestovní ruch. Nyní je z ní tedy komise pro kulturu a cestovní ruch. Důvodem bylo, že práce obou komisí spolu často úzce souvisela a žadatelé mnohdy žádali o podporu od města v obou komisích. Spojením komisí tedy došlo k zefektivnění a také k úspoře prostředků města. Komise je, stejně jako všechny ostatní, poradním orgánem Rady města, která svým rozhodnutím členy komise jmenuje a činí vždy konečná rozhodnutí, případně je následně předkládá Zastupitelstvu. Příkladem jsou granty v oblasti kulturní politiky, které jsou podstatnou částí práce komise.

Kromě rozhodování o přidělování dotací mají členové komise na starost také další záležitosti v dané oblasti. Stává se tedy často, že členové Rady si vyžádají odborné stanovisko v otázkách, u kterých se očekává míra odborného pohledu. Další rolí je například participace na agendě pojmenovávání ulic.

Z mého pohledu je hodně důležité, že role odborných komisí se zásadně posílila, a to tím, že Rada města ve velké většině rozhoduje v souladu s odbornými stanovisky a doporučeními odborných komisí. Tato, odborným komisím rozporující, rozhodnutí vedení města, která se odehrávala v hojné míře v minulosti, jsou v současnosti výjimkami. Existuje pravidlo, že pokud v nějaké dílčí věci rozhodne Rada města v rozporu s doporučením, své rozhodnutí členům komise odůvodní.

Komise rozhoduje o přidělování dotačních prostředků v několika kategoriích, je to zejména celoroční činnost kulturních institucí, kulturní akce, publikační činnost, činnost v cestovním ruchu a podobně. Finanční prostředky proudící v posledních letech do podpory této tzv. živé kultury se pohybují okolo třinácti milionů korun ročně. Je potřeba si uvědomit, že to jsou prostředky, které město poskytuje na kulturní činnost, kterou provozují jiné organizace a subjekty, než samotným městem zřizované příspěvkové organizace. Těmi jsou zejména Moravské divadlo, Moravská filharmonie a knihovna města Olomouce. 

Za rovněž důležité považuji, že jsme se už v minulém volebním období vrátili jako komise k praxi fungující v minulosti, od které se na několik let ustoupilo. Tou praxí je, že žadatelé o dotace od určité výše prezentují svůj záměr členům odborné komise, kterým také následně odpovídají na doplňující otázky k jednotlivým projektům. Členové tak mají možnost být ve větším kontaktu se samotnými subjekty, které v rámci města provozují kulturní a turistické služby.

Novinkou od letošního roku je, že jsme po dlouhé době opět přistoupili k zavedení praxe víceletých grantů. Od této praxe se také na dlouhou dobu odstoupilo a my jsme se k ní nyní v podobě přidělování tříletých grantů vrátili. Na tuto podporu dosáhlo sedm subjektů a funguje tak, že daný subjekt, který na podporu dosáhnul, obdrží danou částku každý rok po dobu tří let. Je to důležité zejména pro organizátory festivalů a jiných dlouho dopředu připravovaných akcí, kteří po dobu tří let vědí, s jakou podporou mohou počítat.

Velmi kvituji, že rozložení kulturní komise odpovídá politickému rozložení sil v Zastupitelstvu a sedí v ní, po obě volební období, velmi rozumní lidé, kteří si uvědomují, že kulturní potřeby jednotlivých skupin obyvatelstva jsou různé. Nikdo se tedy nesnaží prosadit výraznou podporu jedné konkrétní straně.  Je tak zajištěna opravdu vybalancovaná podpora subjektům napříč kulturním spektrem.

Je žádoucí si uvědomit, že město Olomouc dává na kulturu velmi velkou částku v poměru k rozpočtu. Je to samozřejmě způsobeno zejména tím, že zde máme dvě velké příspěvkové organizace, tedy Moravskou filharmonii a třísouborové Moravské divadlo. Ta částka je pro rozpočet města natolik velká, že to vedlo k potřebě řešit z dlouhodobého hlediska přijatelným způsobem situaci v těchto institucích. To vyústilo ve sloučení obou subjektů do jednoho, který by měl zajistit stejnou šíři a rozsah nabídky pro Olomoučany a návštěvníky města z širšího okolí, kteří do Olomouce za kulturou jezdí. Věřím, že toto rozhodnutí je správným krokem.


Foto: telegraph.cz

Na tomto webu používáme soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Můžete však kliknout na „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas.

Ve vašem prohlížeči ukládají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu. Používáme také soubory cookie třetích stran.