Blog 17. 8. 2020

Rozhovor s Jaromírem Zavřelem o kreativním centru ContaYner v Olomouci

Kreativní centrum ContaYner by mohlo vzniknout v blízkosti centra města Olomouce. O co přesně jde, jaké umístění by bylo pro projekt vhodné a mnoho dalšího se dočtete v rozhovoru s duchovním otcem projektu Jaromírem Zavřelem.

 

Můžete nám koncept ContaYneru ve zkratce představit?

Projekt ContaYner Olomouc by měl být kreativním centrem. Tj. místem pro setkávání, spolupráci, vzájemnou inspiraci a zážitky lidí, které spojuje tvořivost, respekt k ní a zájem o její výsledky. ContaYner chce poskytnout zázemí pro nejrůznější kulturní aktivity od hudby, přes výtvarné umění a film až po divadlo. Třeba muzikanti by v něm mohli jak zkoušet ve zkušebně, tak i zahrát koncert a uspořádat afterparty. Kreativní je řada podnikatelských aktivit, třeba oblast softwarových aplikací či virtuální reality. Kreativní jsou tvůrci originální módy, umělecký tatér v tetovacím salónu i tvůrce květinových kreací. Kreativní může být i kuchař, vtiskující svou invenci do netradičních pokrmů. A to vše v inspirativním prostředí, které by umělci spoluvytvářeli, třeba prostřednictvím street artu. Lidé se rádi setkávají s inspirativními osobnostmi a učí se od nich. Chtějí se naučit péct, vařit od špičkového šéfkuchaře, popularitu získávají tvořivé a řemeslné dílny nejrůznějšího typu. ContaYner by měl být i místem pro workshopy a vzdělávání. To je jen malý náhled do připravovaného mixu naší nabídky zážitků pro všechny smysly.

 

Co Vás vedlo ke zhotovení tohoto projektu?

Jako otec sleduji v přímém přenosu, jak svět moderních technologií mění způsob života, priority, formy komunikace generace mých dětí. A jsem si vědom potenciálu i nebezpečí, které technologie skýtají. Mohou probudit tvůrčí potenciál a zvídavost, mohou však také vést k pasivitě a deformované pseudokomunikaci. Jako člověk, který se pohybuje celý život v oblasti marketinku, sleduji změny v hodnotovém systému, prioritách, životním stylu a spotřebitelských preferencích  mladé generace, tendenci k ekologickým přístupům, originalitě, trvalému sebevzdělávání,  společenské zodpovědnosti či kvalitnímu trávení volného času. Při studiu těchto trendů jsem procestoval doslova celý svět a studoval různé projekty, které na tyto trendy reagují, snažil se identifikovat chyby těchto konceptů a jejich silná místa.  

 

Olomouc by nebyla prvním městem, kde by tento projekt fungoval. Ve kterých jich běží a jak hodnotíte jejich dosavadní působení?

Kontejnerových staveb je po světě celá řada, osobně jsem procestoval řadu destinací od Londýna, Berlína, přes Miláno, Dubaj, projekty v USA a další. Vnější formou jsou kontejnerové stavby podobné, velmi se však liší obsahem. Od slavných BoxPark v Londýně, které spojují street food s kulturou, zábavou a obchody až po  Platoon Kunsthalle v Berlíně, což je experimentální prostor pro umělce a kreativce s velmi sofistikovaným programem. Přes tyto rozdíly projekty spojuje schopnost přínést nový impuls, velký společesnký zájem, ikoničnost. ContaYner je v tomto směru podobný formou, svým obsahem je však unikátní, jak po technologické stránce, tak i zejména cílem propojovat nejrůznější komunity a hledat vzájemné synergie. 

 

Jak je ContaYner Olomouc ekonomicky podchycen?

Je potřeba zdůraznit, že ContaYner Olomouc plánujeme jako privátní investici bez požadavků na veřejné peníze od radnice či z dotačních titulů. Provozně bude navázán na velké množství obchodních smluv s řadou partnerů, pořádání speciálních eventů apod. Kultura, originální gastro, generační zábava, vzdělávání, netradiční služby, originální produkty...to jsou všechno běžné ekonomické činnosti, které mají své platící zákazníky a velmi často již dnes jednotlivě dobře fungují. My jim chceme poskytnout atraktivní infrastrukturu v ikonickém projektu, který prostřednictvím synergií (třeba ve společném marketinku) jejich potenciál „nakopne“ do jiných sfér.  A za tuto příležitost chceme komunitě vracet podíl z benefitů v podobě grantových „oken“ pro umělecké skupiny či jednotlivce.

 

Konzultoval jste s městem umístění ContaYneru?     

Na počátku srpna  jsem radě města poprvé prezentoval projekt oficiálně, předběžná komunikace probíhá už několik měsíců. Příslušní resortní náměstci byli pověřeni s námi jednat včetně hledání vhodné lokality. Z hlediska charakteru a funkčnosti projektu by byla optimální lokalita mimo městskou památkovou rezervaci, ovšem v blízkosti centra, univerzitního kampusu a uzlů MHD. Zvažujeme třeba lokalitu u letadla, bývalé autobusové nádraží apod. Výhodou projektu je jeho dočasný charakter, horizont fungování v rozmezí 10-15 let. Pak jej lze prostě odvézt a lokalita může být definitivně využita zcela jinak.

 

Jaký význam bude mít ContaYner pro Olomoučany?

Měl by být novým impulsem. Olomouc je univerzitní město s obrovským potenciálem mladé generace. S unikátním historickým dědictvím a kulturní nabídkou. Univerzita Palackého má největší podíl mimoměstkých studentů ze všech univerzit v ČR, město je  atraktivním místem pro studium. Většina těchto studentů ale zároveň po ukončení studia Olomouc opouští. A odnášejí si jinam své kompetence a kreativitu. ContaYner chce být jedním z projektů, který by s tímto odlivem mozků bojoval a snažil se přesvědčit, že Olomouc je nejen dobrým místem pro studium, ale i pro život, pracovní realizaci  a kvalitní volnočasové aktivity. Že jeho kulturní nabídka není kvalitní jen v oblasti tradiční kultury, ale i v oblasti experimentu a progresivních žánrů. Olomouc si nevystačí jen žitím ze své historie, potřebuje i atraktivní současnost a lokálně originální reakci na světové trendy. Řada takových projektů tu již dnes vzniká. V kultuře unikátní Telegraph Roberta Runtáka. V oblasti coworku Vault 42 Radka Holíka. V hotelnictví a gastronomii Long Story Short či Entree. Stanislav Flek se snaží obohatit olomouckou Floru a veřejná prostranství o trendové prvky v oblasti zeleně.  ContaYner chce přispět k tomu, aby se Olomouc stala jedním z center kreativního průmyslu ve střední Evropě, ekonomického odvětví, kterému patří budoucnost.