Blog 31. 7. 2018

Zrušíme poplatek za popelnice. Kde na to vezmeme?

Bezmála 143 tisíc – zhruba tolik lidí se denně pohybuje Olomoucí. Každý z nich může využívat veřejné popelnice a vhazovat do nich odpad, za který někteří z nich neplatí. Peníze jdou z kapes Olomoučanů s trvalým pobytem v Olomouci. Těch zde v roce 2016 žilo okolo sta tisíc.

Odpuštěním poplatků tak radnice chtěly svým občanům vykompenzovat nárůst daně z nemovitosti a pomoct jim od finanční zátěže. Některá severočeská města tento krok odůvodňovala také tím, že velká část obyvatel poplatky za odpad stejně neplatila a jejich vymáhání bylo finančně nákladné.

Vedení Olomouce se tímto směrem zatím nevydalo. Základní koeficient daně z nemovitosti v Olomouci v roce 2010 sice narostl na 3,5, poplatek za odpad ale Olomoučanům zůstal, později jej dokonce radní o jednu čtvrtinu zvýšili. Z původních 492 korun se v roce 2012 stalo 660 korun.

Naším cílem je osvobodit Olomoučany od tohoto poplatku. Analýzou rozpočtu města jsme objevili několik případů neefektivního hospodaření s veřejnými prostředky. Účinnější organizací technických služeb, dopravního podniku i magistrátu přineseme městu roční úsporu 64 milionů korun.

To je ale teprve začátek – rádi bychom ušetřili v městské kase 100 milionů korun. Pokud se tedy ptáte, zda si může město dovolit zrušit poplatek za komunální odpad, aniž by od občanů získalo peníze jiným způsobem, odpověď je: Ano, může. Chytrými a promyšlenými řešeními lze potřebné finance ušetřit jinde.

Stále se ale setkáváme s názorem, že pokud prosadíme zrušení poplatků za komunální odpad, bude následovat zvýšení koeficientu daně z nemovitosti. Tento krok naše hnutí nemá ve volebním programu a rozhodně jej ani neplánuje. Města se ke zrušení poplatku za odpad uchýlila až po zvýšení koeficientu, nikoliv naopak.

Poplatek za popelnice považujeme za nerovný a především nespravedlivý vůči občanům Olomouce. Není v silách magistrátu zajistit, aby za odpad platili všichni, kdo jej vytváří, včetně dojíždějících nebo těch, kteří zde pouze přenocují. Ale není podle nás správné, aby za něj platili jen někteří.

Věříme, že s vámi, Olomoučany, prosadíme změnu k lepšímu a férovější přístup. spOLečně to dokážeme!