spOLečně na piknik v parčíku mezi ulicemi Pionýrská a Hraniční