Slávek Kraus, člen hnutí spOLečně
Bohuslav
Kraus
provozně technický náměstek

O mně

Jmenuji se Bohuslav Kraus. V Zábřehu na Moravě jsem vystudoval Střední odbornou školu automobilní a následně po tom jsem pracoval jako osvětlovač v Moravském divadle v Olomouci, kde jsem se později stal vedoucím útvaru scénického svícení a zvuku.

V roce 1993 jsem začal podnikat a založil Studio Light, které řídím dodnes. Naše firma zajišťuje technické zabezpečení kulturních akcí. Podíleli jsme se např. na organizaci open air koncertů Moravské filharmonie nebo na slavnosti zapsání sloupu Nejsvětější Trojice do UNESCO. Od roku 2021 doposud pracuji jako provozně technický náměstek ředitele Moravského divadla Olomouc.

5 Otázek

Co máte na Olomouci rád?

Olomouc je jedinečná. Historická svými památkami, moderní umělci, kulturní muzei, divadly, galeriemi a orchestry, je přívětivá svými kavárnami a parky, starostlivá zdravotní a sociální péčí, mladá studenty a perspektivní obyvateli, kterým není její osud lhostejný.

Na co jste v životě nejvíce hrdý? Co dává Vašemu životu smysl?

Jsem hrdý na to, že jsem neztratil víru v dobro a spravedlnost. Smysl mému životu dává starost o handicapovaného syna.

Může být Olomouc ještě lepší?

Ano, existuje v ní, stejně jako například v Praze, silný genius loci.

Proč spOLečně?

Protože vždy je lepší společně táhnout za jeden provaz, i když nejsme všichni úplně stejní.

Proč by Vám měli voliči dát svůj hlas?

Protože mám životní zkušenosti a znám naše město.