Jonáš
Bláha
freelancer

O mně

V Olomouci jsem se narodil a žiji tady. Po studiu Obchodní akademie v Šumperku jsem pracoval jako manažer pro iProduct Olomouc, kde bylo mým úkolem vést tým pracovníků a komunikovat s klienty a dodavateli.

Později se mým působištěm na čtyři roky stala Gemare Agency, kde jsem realizoval firemní akce na klíč. Později jsem pracoval na pozici sound managera ve Fajn Rádiu a Hitrádiu Apollo, kde jsem vyráběl zvukové obaly a reklamní spoty pro rozhlasové stanice.

V současné době se věnuji vlastní podnikatelské činnosti v oblastech pořádání kulturních akcí, designu, animace a videotvorby. Kromě zmíněných aktivit pořádám školení pro Apple technologie.

5 Otázek

Co máte na Olomouci rád?

Olomouc je neuvěřitelně pestrá. Historie se tu snoubí s moderní architekturou, tradice s novými přístupy. Zkušení odborníci se tu potkávají s nadějnými vysokoškolskými studenty a úrodné lány zase s výrobním sektorem. A ač se o Hané obecně tvrdí, že je lehce konzervativní, myslím, že Olomouc má obrovský potenciál ukázat, že tomu tak není. Jsem pyšný na naše město a obyvatele - současné, i ty minulé, kteří slávu hanácké metropole šíří po celém světě.

Na co jste v životě nejvíce hrdý? Co dává Vašemu životu smysl?

Nejvíce hrdý jsem na to, že můžu žít ve svobodné demokratické zemi. Spíše než abych byl hrdý, tak si toho vážím. Sám jsem neměl příležitost k tomu, abych onu svobodu aktivně vybojoval - v době sametové revoluce jsem byl v kočárku - o to více si vážím všech, kteří pro naši generaci svobodu zajistili. Mému životu dávají bezpochyby smysl všechny činnosti, které pomáhají onu svobodu zajišťovat i nadále.

Může být Olomouc ještě lepší?

“Ještě lepší" je slabě řečeno. Máme neuvěřitelně silnou intelektuální základnu, kulturní zázemí, výrobní a technické kapacity, druhou nejstarší českou městskou památkovou rezervaci, ze které plyne velký turistický potenciál, a tak bych mohl pokračovat dále. Jednotlivých prvků, které samy o sobě definují Olomouc a určují kvalitu života, turismu nebo podnikání v ní, je nepřeberné množství. Myslím si, že je nezbytné tyto jednotlivé elementy zlepšovat a pozvedávat je, pak se kvalitativně zvedne i celek. A navíc je třeba ten celek vidět v dlouhodobém horizontu. Třeba 100 let. Proč by ne?

Proč spOLečně?

Tradiční politické strany ukázaly, že systém řízení města, kdy se pouze udržují stávající řešení, inovuje se jen minimálně a už vůbec se nehledí do středně a dlouhodobé budoucnosti, nemá šanci. Různá protestní hnutí, která jsme v Olomouci poznali, se profilovala jako nejednotný shluk lidí bez jasné vize a struktury. Také podle toho dopadla. Takže na straně jedné je pevný letitý politický blok s podezřele úzkými vazbami na lokální podnikatele a na straně druhé spolek aktivistů. Ani jedno není funkční. SpOLečně vyplňuje tuto propast. Jsme skupina místních odborníků, podnikatelů a dalších silných a erudovaných osobností. Máme v týmu zastoupenou širokou škálu různých profesí. Avšak pevně nás spojuje řád a systém práce, který je orientovaný na konkrétní řešení a výsledky. Jsem hluboce přesvědčen, že v naší třetí cestě najdou voliči odpovědi na otázky a obavy, které je v Olomouci trápí.

Proč by Vám měli voliči dát svůj hlas?

Protože cítím zodpovědnost za celou svoji generaci. Protože mám potřebu se na změnách aktivně podílet, ne jen nadávat. Protože si myslím, že i komunální politika se dá dělat slušně, efektivně a na úrovni. Ale hlavně proto, že to tu mám rád. A když něco máte rád, staráte se o to tak nejlépe, jak dovedete.