Ing.
Lukáš
Krbeček
projektový manažer

O mně

Jmenuji se Lukáš Krbeček a narodil jsem se v Olomouci. Po získání bakalářského titulu pokračuji ve studiu managementu a marketingu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Tři roky jsem pracoval jako marketingový specialista, měl jsem na starost plánování, realizaci a vyhodnocování marketingových strategií, práci s grafickými editory a fotografování. Stejnou dobu, tedy tři roky, jsem se věnoval projektovému managementu - zodpovídal jsem za vedení projektů, nábor a školení pracovníků a také komunikaci s klienty a zákazníky.

Zajímám se o manažerskou psychologii, řízení lidských zdrojů, finanční trhy a investice.

Jsem svobodný a bezdětný. Ve volném čase se věnuji sportu, cestování a vlastním podnikatelským projektům.

5 Otázek

Co máte na Olomouci rád?

Olomouc je krásné historické město, které je díky univerzitě plné studentů, elánu, kulturních akcí, sportovních aktivit, spolků, zájmových skupin a má své osobité kouzlo. Stačí se projít krásným historickým centrem, dát si kávu v jedné z mnoha kaváren nebo se jen tak projít v našich krásných parcích. Vyžití si v Olomouci najde opravdu každý a kdo v našem městě byl, vždy se rád vrací. A já se mu nedivím!

Na co jste v životě nejvíc hrdý? Co dává vašemu životu smysl?

V životě jsem nejvíce hrdý na to, že mohu dělat, co mě baví. Je to základní stavební kámen ke štěstí a spokojenosti každého z nás. Mému životu dává smysl motivovat další, především mladé lidi, studenty, aby si šli za svými sny a nebáli se vystoupit z davu stejně tak, jako jsem to udělal já. My Češi si obecně moc nevěříme a máme sklony hledat důvody, proč něco nejde. Rok od roku to pozoruji mezi studenty a svými vrstevníky – čím dál méně mladých lidí má ambice a vůli něco dokázat. A to chci změnit!

Má Olomouc na víc?

Ano. Olomouc má potenciál stát se městem, které bude naslouchat svým občanům. Důležité je začít řešit problémy, které město tíží dlouhodobě. To se však podaří jedině tehdy, když se vymění lidé ve vedení města. Pro mě je z dlouhodobého hlediska důležité, aby se obyvatelé cítili ve městě bezpečně a příjemně, měli kde trávit volný čas, mohli se věnovat koníčkům a chtěli zde vychovávat i své děti.

Proč společně?

Protože hnutí spOLečně je silné seskupení osobností napříč věkovým i profesním spektrem, kteří mají společný zájem vést Olomouc správným směrem, zabývat se problémy, které jsou přehlíženy a bez postranních úmyslů udělat naše město krásnějším.

Proč by vám voliči měli dát svůj hlas?

Považuji za důležité, aby i zástupci mladší generace měli možnost ovlivnit, kam bude naše město směřovat. Přeci jen jsme to my, kteří zde budou se svými rodinami žít mnoho let, a bude v budoucnu na nás, abychom připravili dobré podmínky pro život našich dětí a dalších generací. SpOLečně to dokážeme!