člen grémia hnutí spOLečně
Ing.
Otakar
Bačák
ekonomický náměstek primátora města Olomouc
Blogy a galerie spojené se štítkem

O mně

Narodil jsem se v Beskydech v Čeladné, ale v Olomouci působím již od roku 1997 a občanem jsem od roku 2001. Vystudoval jsem Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor železniční doprava a Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici - pedagogické vzdělání pro výuku ekonomiky na středních školách. Nyní pracuji jako obchodně-ekonomický náměstek v Dopravním podniku města Olomouce, předtím jsem působil v RWE na generálním ředitelství jako senior manager pro logistiku (a jí předcházejícím Transgas a.s.) a po absolvování VŠ jsem učil na domovské katedře.

Jsem členem spolku Studentský servis, na jehož aktivitách směřujících k podpoře studentů se podílím. Dále jsem dobrovolníkem spolku Křižovatka Olomouc.

Jsem 16 let ženatý a mám tři děti: Matouše, Karolínu a Kristýnu. Ve volném čase se věnuji údržbě svého domu a zahrady a turistice.