Ing.
Otakar Štěpán
Bačák
ekonomický náměstek primátora města Olomouc
Blogy a galerie spojené se štítkem

O mně

Narodil jsem se v Beskydech v Čeladné, ale v Olomouci působím již od roku 1997 a občanem jsem od roku 2001. Vystudoval jsem Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor železniční doprava a Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici - pedagogické vzdělání pro výuku ekonomiky na středních školách. Po třináctiletém působení ve funkci obchodně-ekonomického náměstka v Dopravním podniku města Olomouce, jsem byl zvolen za člena Rady města a pověřen řízením ekonomiky, městské zeleně, odpadového hospodářství a garantem Výstaviště Flora Olomouc. Předtím jsem působil v RWE na generálním ředitelství jako senior manager pro logistiku (a jí předcházejícím Transgas a.s.) a po absolvování vysoké školy jsem učil na domovské katedře.

Jsem přes dvacet let ženatý a máme tři děti: Matouše, který nás navždy opustil ve svých osmnácti letech, Karolínu a Kristýnu. Ve volném čase bych se rád věnoval údržbě svého domu a zahrady, četbě, návštěvám kulturních představení a turistice.