Blog 22. 1. 2020

ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ A KULTURA

Musím znovu zopakovat, že zákon o rozpočtovém určení daní je dle mého hlubokého přesvědčení velmi tvrdý, nevýhodný a nefér pro krajská města s počtem obyvatel kolem 100 tisíc. Tato města jsou přirozenými centry regionů, často spravují náročnou infrastrukturu typu tramvajová doprava a podobně, ale také vícesouborová divadla či filharmonie.

Město Olomouc i přes velmi napjatý stav svých financí směřuje do kultury přes 10% svého rozpočtu, což v celorepublikovém srovnání není špatné. Z této částky cca 5% jde na tzv. nezávislou (živou) kulturu v podobě grantů a téměř celý zbytek pak na příspěvkové organizace města, především Moravské divadlo a Moravskou filharmonii.

Jak víme, vláda v posledních letech několikrát výrazně upravovala výši platů zaměstnanců pracujících v nepodnikatelské sféře. Tato úprava se rok co rok dramaticky promítá do rozpočtů příspěvkových organizací. Znám základní parametry olomouckých příspěvkovek i většiny divadel v krajských městech. Jejich rozpočty se zvyšují plus minus podobně, za poslední 4 roky zhruba tak o třetinu, a to právě především kvůli růstu platů. Je mezi veřejností zažitým omylem, že když vláda rozhodne o zvýšení platů, pošle na toto navýšení městům peníze. Nepošle. Města si s tím musí nějak poradit.

Jsem velkým zastáncem kultury a jsem si vědom toho, jak důležitou roli hraje v celospolečenském uspořádání, při formování národní identity a sounáležitosti. Kulturní život musíme podporovat, a to v jeho nejrozmanitějších formách. Jednou z těchto forem jsou i tradiční kamenné instituce jako divadla a filharmonie. Tyto instituce dnes určitě mají ve svých rozpočtech četné rezervy, které je třeba hledat. Obávám se však, že ani výrazná racionalizace provozu nemůže stačit k tomu, aby tyto příspěvkové organizace v nejbližších letech dokázaly rozumně fungovat bez toho, že by naprosto nepřiměřeně zatěžovaly rozpočty svých zřizovatelů. V Olomouci s jejím napjatým rozpočtem to vidíme už teď, ostatní města to pocítí velmi brzy také.

Byl bych velmi nerad, aby nastala doba, kdy budeme divadla a filharmonie zavírat. Pojďme rychle hledat cesty, jak tomu předejít. A jednou z těch cest je i novelizace zákona o rozpočtovém určení daní, který by měl konečně aspoň trochu zohlednit fakt, že velká krajská města plní i regionální a nadregionální funkce. Teď na to ale nemají peníze.